Bønn og takk + Ord for dagen

Takk for at alt har gått bra så langt.

Takk for at Gud er med!

Be for PC opplæringen for kvinner som ikke har gått på skole.

Be for nye voluntører til høsten. At de Gud kaller må våge å reise.