Til forbedere og givere

Takk for det du er med på å gi, enten det er økonomisk støtte eller forbønn. Uten forbedere, eller forbedrere om du vil, gikk vi til kamp alene. Ef 6,12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet.

Også kolosserne hadde minst en som kjempet for seg i bønn Kol 4,12 Epafras, som er en av deres egne, hilser også. Han er en Kristi Jesu tjener og kjemper alltid for dere i bønn. Han ber om at dere må bli stående fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje.

Og til deg som gir av det du selv har fått, du gjør rett i det. 3 Mos 27,30 All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. Den er viet til Herren.

Det er også knyttet velsignelse til det å gi. Mal 3,10 Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus, og prøv meg på denne måten, sier Herren, Allhærs Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse ut over dere velsignelse i rikt mål.
 

Finn din plass å gi tienden. Ønsker du å la noe gå til Nepal, er ProsjektNepals kontonr:

3205.21.00894

Tusen takk for din hjelp!